مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 10 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 10 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
10 40.4736 انفورماتيك  پزشكي   كرمان  باپرداخت  شهريه مهندسي كامپيوتر _ سخت افزار 
درصد درس دوم درصد درس اول
48.3072 مديريت  اطلاعات  سلامت 32.6502 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
39.2292 انفورماتيك  سلامت 34.6086 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.486 زبان  عمومي 24.2862 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.