مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7 1کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 17 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
17 48.8478 انفورماتيك  پزشكي   تربيت  مدرس مهندسي فن آوري اطلاعات _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
89.4642 مديريت  اطلاعات  سلامت 36.72 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
27.4686 انفورماتيك  سلامت 61.9344 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
4.743 زبان  عمومي 63.138 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.