مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
19 46.5936 انفورماتيك  پزشكي   تربيت  مدرس علوم كامپيوتري
درصد درس دوم درصد درس اول
66.2082 مديريت  اطلاعات  سلامت 36.72 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
19.6146 انفورماتيك  سلامت 92.8914 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
58.1094 زبان  عمومي 9.7206 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.