مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 21 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 21 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
21 42.1872 انفورماتيك  پزشكي   كرمان مهندسي كامپيوتر _ نرم افزار
درصد درس دوم درصد درس اول
41.157 مديريت  اطلاعات  سلامت 46.92 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
33.3438 انفورماتيك  سلامت 30.957 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
49.8066 زبان  عمومي 55.8552 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.