انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
7 45.084 انفورماتيك  پزشكي   ايران  باپرداخت  شهريه مهندسي پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
60.843 مديريت  اطلاعات  سلامت 2.04 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
91.3308 انفورماتيك  سلامت 32.7828 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
19.6146 زبان  عمومي 72.8586 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.