مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
7 45.084 انفورماتيك  پزشكي   ايران  باپرداخت  شهريه مهندسي پزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
60.843 مديريت  اطلاعات  سلامت 2.04 اصول  برنامه  نويسي  و ساختمان  داده  ها
درصد درس چهارم درصد درس سوم
91.3308 انفورماتيك  سلامت 32.7828 رياضي  و امار حياتي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
19.6146 زبان  عمومي 72.8586 كليات  و اصطلاحات  پزشكي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.