مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه14 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه14 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
14 74.8986 ايمني  شناسي   شيراز زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 22.95 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي)
درصد درس چهارم درصد درس سوم
85.2516 ايمني  شناسي 78.9072 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
72.0936 زبان  عمومي 62.322 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.