مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه48 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

 

کارنامه رتبه48 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
48 65.025 ايمني  شناسي   مازندران زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 45.9 ميكروب  شناسي  پزشكي  (باكتري  شناسي )
درصد درس چهارم درصد درس سوم
83.7318 ايمني  شناسي 76.9896 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
34.2924 زبان  عمومي 9.4452 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق ازآزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.