مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 11 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 95-96

 

کارنامه رتبه 3 کارشناسی ارشد مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
3 73.185 مامايي   مشهد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
64.7292 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 82.3854 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.8124 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 93.687 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
58.8438 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 62.934 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 54.0702 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.