مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 1 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 1 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
1 67.2894 ميكروب  شناسي   تهران  دانشكده  پزشكي زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
102 باكتري  شناسي 1.9992 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.8144 ايمني  شناسي 79.8966 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
23.3682 زيست  سلولي  مولكولي 23.1846 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 56.3346 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.