مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه107 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه107 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
107 28.5294 ميكروب  شناسي   گيلان زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
51.969 ايمني  شناسي -3.9984 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
17.3196 باكتري  شناسي 23.7966 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
25.5 انگل  شناسي 27.8154 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.