مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 167 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 167 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
167 28.4376 ميكروب  شناسي   مازندران علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
17.3196 ايمني  شناسي 1.9992 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
40.4124 باكتري  شناسي 54.3966 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
25.5 انگل  شناسي 16.2282 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 48.5724 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.