مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
19 37.7298 ميكروب  شناسي   دانشگاه  شاهد زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
42.3402 باكتري  شناسي 0 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
46.1856 ايمني  شناسي 57.8034 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
27.6318 زيست  سلولي  مولكولي 0 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 47.5932 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.