مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 23 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 23 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
23 38.0256 ميكروب  شناسي   كرمانشاه زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
44.2578 باكتري  شناسي 81.9978 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
36.567 ايمني  شناسي 49.2966 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
29.7432 زيست  سلولي  مولكولي 32.4564 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.