مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 40 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 40 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
40 43.9212 ميكروب  شناسي   ايران علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
80.835 ايمني  شناسي 0 ويروس  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
23.0928 باكتري  شناسي 68.0034 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 انگل  شناسي 30.141 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.