مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 53 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

 

کارنامه رتبه 53 کارشناسی ارشد میکروب شناسی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
53 23.3988 ميكروب  شناسي   بوشهر زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
25.0206 باكتري  شناسي 0 قارچ  شناسي  پزشكي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
19.2474 ايمني  شناسي 28.8966 ويروس  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زيست  سلولي  مولكولي 0 انگل  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 53.4276 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.