مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره113 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره113 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
113 43.8294 مشاوره  در مامايي   گلستان  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
54.927 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 56.8752 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
21.573 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 52.0404 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
41.2386 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 31.3854 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 13.26 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.