مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 195 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه95-96

 

کارنامه رتبه 195 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
195 66.9324 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه   تهران پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
60.2004 بهداشت  مادران  و نوزادان 64.4946 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
46.359 پرستاري  كودكان 87.6792 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
62.7708 زبان  عمومي 82.4976 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و  آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.