مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 247 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان95-96

 

کارنامه رتبه 247 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
247 59.1294 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان   تبريز پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
48.501 پرستاري  كودكان 66.0042 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
59.3538 بهداشت  جامعه 48.3174 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
34.8636 زبان  عمومي 82.4976 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.