مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه507 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 95-96

 

کارنامه رتبه507 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
507 54.1926 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه   سبزوار پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
66.8814 پرستاري  كودكان 67.4934 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
57.4872 بهداشت  جامعه 59.0478 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
6.9768 زبان  عمومي 53.9988 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.