مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه689 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 95-96

 

کارنامه رتبه689 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
689 52.734 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه   گيلان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
55.182 بهداشت  مادران  و نوزادان 58.497 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
40.8 پرستاري  كودكان 37.5768 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
70.6146 زبان  عمومي 48.0012 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.