مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 26 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 26 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
26 77.061 پرستاري  داخلي  - جراحي   تهران پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
81.9366 بهداشت  مادران  و نوزادان 75.0006 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
59.3538 پرستاري  كودكان 94.8498 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
55.794 زبان  عمومي 97.5018 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.