مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 403 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 403 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
403 62.169 پرستاري  داخلي  - جراحي   تبريز پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
60.2004 بهداشت  مادران  و نوزادان 50.9898 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51.9282 پرستاري  كودكان 71.5734 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
61.0266 زبان  عمومي 88.5054 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.