مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 47 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه 47 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
47 72.5832 ژنتيك  انساني   يزد زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي   شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
63.2094 زيست  سلولي  - مولكولي 83.895 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
75.6228 زبان  عمومي 28.6926 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.