مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تكنولوژي  تصويربرداري  تشديد مغناطيسي  MRI 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  MRI 95-94