مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گیلان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گیلان
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  4 2
انگل شناسی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 2
پرستاری سالمندی  5 3
پرستاری سلامت جامعه  5 3
پرستاری کودکان  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  7 2
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیولوژی  4 0
مامایی  6 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health