مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد برنامه  ريزي  يادگيري  الكترونيكي  در علوم  پزشكي 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 95-94 کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 95-94