مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آزمون های کارشناسی ارشد
 
 
   
 
آزمونهای کارشناسی ارشد
 
 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، آزمون های کارشناسی ارشد را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید

:آزمونهای کشوری در رشته های زیر در موسسه معین ونمایندگیهای موسسه برگزار می گردد
       
 
 
علوم بالینی
 
 

پرستاری داخلی جراحی

 
  پرستاری کودکان  
  پرستاری بهداشت جامعه  
  روان پرستاری  
   
   
 

پرستاری سالمندی

 
 

علوم تغذیه

 
 

مامایی

 
 

روانشناسی بالینی

 
 

مشاوره درمامایی

 
 

تکنولوژی گردش خون(پرفیوژن)

 
  پرستاری نظامی  
  پرستاری توانبخشی  
  اتاق عمل  
  پرستاری اورژانس  
  هوشبری  
     
 
گروه توانبخشی
 
 

بینایی سنجي

 
 

شنوایی سنجی

 
 

فیزیوتراپی

 
 

کاردرمانی

 
 

گفتار درمانی  

 
 

مديريت توانبخشی

 
   
     
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
   
   
 

علوم بهداشتی در تغذیه

 
  سلامت سالمندی  
 
 
 
رادیولوژی ومهندسی
 
   
   
   
   
   
     
 
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
     
 
مجموعه مدیریت
 
   
   
 

رفاه اجتماعی

 
 

اقتصاد بهداشت

 
 

فناوری اطلاعات سلامت

 
   
   
 
 
 
علوم پایه پزشکی
 
   
   
 

فیزیولوژی

 
  نانوتکنولوژِی پزشکی  
   
   
     
  علوم آزمایشگاهی  
  بیوشیمی بالینی  
  بیوتکنولوژی پزشکی  
  ژنتيك انسانی  
  ایمنی شناسی  
  خون شناسی  
  ميكروب شناسی  
  انگل شناسی  
  ویروس شناسی  
  قارچ شناسی پزشکی  
     
  علوم دارویی  
  سم شناسی  
  شیمی دارویی