مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد بیوشیمی بالینی
رشته هایی که کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی،بیولوژی تولید مثل، بیوشیمی بالینی ,مهندسی بافت،پزشکی مولکولی،سم شناسی , توکسین های میکروبی، خون شناسی آزمایشگاهی وعلوم انتقال خون،ژنتیک پزشکی،علوم تغذیه،علوم سلولی کاربردی،مهندسی بافت،زیست پزشکی سامانه ای ,زیست مواد دارویی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health