مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد کلیه گرایش های کامپیوتر
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های کامپیوتر می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مهندسی  پزشکی (بیوالکتریک) ,مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی),انفورماتیک پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health