مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد فناوری اطلاعات سلامت
رشته هایی که کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش پزشکی، انفورماتیک پزشکی،کتابداری واطلاع رسانی پزشکی،مدیریت اطلاعات سلامت،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی (گرایش رباتیک پزشکی)، زیست پزشکی سامانه ای، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health