مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد حشره شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد حشره شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،توکسین های میکروبی،پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی،نانو فن آوری پزشکی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health