مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته کار درمانی
رشته هایی که کارشناس ارشد کاردرمانی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سالمندشناسی،کاردرمانی،مشاوره توانبخشی، , مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی) ,مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)، علوم اعصاب

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health