مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
رشته هایی که کارشناس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

باکتری شناسی پزشکی،توکسین های میکروبی،علوم وصنایع غذایی ,علوم سلولی کاربردی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health