مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته مهندسی مکانیک
رشته هایی که کارشناس ارشد مهندسی مکانیک می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بهداشت محیط ,مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی)

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health