مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد کلیه گرایش های مهندسی پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های مهندسی پزشکی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ارگونومی،مهندسی بافت ,نانو فن آوری پزشکی، سلامت دربلایا و فوریت ها ,مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی) , نانوفناوری دارویی, فیزیک پزشکی،مهندسی بافت،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) ,زیست مواد دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health