مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته علوم تغذیه
رشته هایی که کارشناس ارشد علوم تغذیه می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بیوشیمی بالینی، پزشکی مولکولی،سیاست های غذا وتغذیه،سالمندشناسی، علوم تغذیه،علوم اعصاب،نانوفن آوری پزشکی، نانوفناوری دارویی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health