مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته سم شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد سم شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند
بهداشت حرفه ای- علوم اعصاب- علوم سلولی کاربردی- نانوفناوری پزشکی- مطالعات اعتیاد- توکسین های میکروبی- داروسازی هسته ای- نانو فناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health