مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته شنوایی سنجی
رشته هایی که کارشناس ارشد شنوایی سنجی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سالمندشناسی، شنوایی شناسی، مشاوره توانبخشی، مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)، علوم اعصاب، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health