مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته زیست شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد زیست شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مهندسی بافت,مطالعات اعتیاد , بیوتکنولوژی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health