مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اصفهان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اصفهان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 10 10
اعضای مصنوعی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 2 0 1 3
ایمنی شناسی پزشکی 2 1 0 3
آمار زیستی 0 0 1 1
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 1 2 6
آموزش پزشکی 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت باروری 2 1 0 3
بهداشت محیط 3 1 0 4
پرستاری 4 2 0 6
پزشکی مولکولی 0 0 1 1
ژنتیک پزشکی 2 0 2 4
سلامت در بلایا 2 1 0 3
علوم اعصاب 0 0 2 2
علوم تغذیه 4 2 1 7
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیک پزشکی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 1 1 6
فیزیولوژی ورزشی 0 0 3 3
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 3 1 0 4
مدیریت خدمات بهداشتی 3 1 0 4
مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 6 0 1 7
طب سنتی 3 0 0 3
فارماسیوتیکس 2 1 0 3
شیمی دارویی 3 0 0 3
فارماکوگنوزی 2 0 1 3
داروسازی بالینی 3 0 0 3
بیوتکنولوژی دارویی 2 1 2 5
نانوفناوری دارویی 2 1 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 2 1 0 3
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health