مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شیراز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شیراز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 2 0 0 2
اخلاق پزشکی 2 0 0 2
ارگونومی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 3 0 1 4
ایمنی شناسی پزشکی 0 0 2 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
بهداشت حرفه ای 3 0 1 4
بهداشت محیط 2 1 0 3
بینایی سنجی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 4 0 0 4
بیولوژی تولید مثل 2 0 0 2
پرستاری 5 0 0 5
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 3 0 2 5
زیست فناوری پزشکی 2 1 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
علوم اعصاب 3 1 1 5
علوم تشریح 4 0 0 4
علوم تغذیه 3 1 0 4
علوم سلولی کاربردی 2 0 0 2
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیوتراپی 3 1 0 4
فیزیولوژی 3 0 0 3
قارچ شناسی پزشکی 0 0 2 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 2 1 0 3
مهندسی بافت 2 0 0 2
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال 0 0 1 1
ویروس شناسی پزشکی 0 0 2 2
طب سنتی 2 0 1 3
فارماسیوتیکس 3 0 0 3
شیمی دارویی 2 1 0 3
فارماکوگنوزی 3 0 1 4
سم شناسی 0 0 1 1
داروسازی بالینی 2 0 0 2
بیوتکنولوژی دارویی 2 0 1 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
نانوفناوری دارویی 2 0 0 2
سلامت دهان و دندان پزشکی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health