مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر یزد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر یزد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
آموزش بهداش و ارتقا سلامت 3 0 0 3
بهداشت سلامت 2 1 0 3
بیولوژی تولید مثل 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 1 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
علوم تغذیه 3 0 1 4
طب سنتی 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health