انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
EndNote & Word
 
 
EndNote & Word
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
30000
8-15
خانم دکتر دولتیان
1395/3/8
اول
30000 8-15 خانم دکتر دولتیان 1395/4/19 دوم
30000 8-15 خانم دکتر ایلخانی 1395/5/5 سوم