انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
تدابیر مراقبتی از بیماران مبتلا به اختلالات عصبی
 
  تدابیر مراقبتی از بیماران مبتلا به اختلالات عصبی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
9-12
خانم پورشیروانی
1396/5/26
اول