مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت
 
  مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
14/30-18
خانم ها دکتر صفوی بیات - دکتر نادری روش
1396/2/23لغایت1396/2/24
اول
90000
8/30-12
خانم ها دکتر صفوی بیات - دکتر نادری روش
1396/05/28لغایت1396/05/29 دوم