مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
درمان و مراقبت از زخم های بدخیم
 
  درمان و مراقبت از زخم های بدخیم  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
8-15
خانم دکتر ایلخانی و همکاران
1396/04/24
اول
55000 8-15 خانم دکتر ایلخانی و همکاران 1396/10/23 دوم