مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
اورژانس های روان و اعصاب
 
  اورژانس های روان و اعصاب  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-13
خانم محتشمی
1396/5/4لغایت1396/5/5
اول
120000 8-15 خانم پورشیروانی 1396/5/17لغایت1396/5/19 دوم