مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل CSSD
 
  استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل CSSD  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-15
آقای حافظی
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
90000 8-15 آقای حافظی 1396/2/18لغایت1396/2/19 دوم