همایش آشنایی با الزامات و ضوابط تحصیل در خارج از کشور
 
 
همایش آشنایی با الزامات و ضوابط تحصیل در خارج از کشور
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
9-12
آقای مهندس فتاحی
1395/3/6
اول