مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دکترای تخصصی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
30
دکتر رستمی
فيزيك ومهندسی پزشکی
1000000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
1000000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
1000000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
1000000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
با 10 درصد تخفیف تعداد ساعت
4410000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health